Izkārtojums Personu skaits Cenas EUR
1h Visa diena
Teātra veids 35 15.00 70.00
Klases veids 20
U veids 20
Kvadrātveids 24

* Zāles cenā iekļauts: ūdens semināra dalībniekiem un apkalpošana